Giới thiệu

  Cuudulieuocung.com ra đời nhằm giải quyết bài toán bảo đảm an toàn cho dữ liệu của Khách hàng và giúp Khách hàng tránh khỏi hoàn toàn những rủi ro trong việc mất mát dữ liệu. Là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình Điện toán đám mây, tập trung hướng đến phục vụ các ...

Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB cho a.Nam – 0938267188. Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 7/3/2016 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.