Giới thiệu

  Cuudulieuocung.com ra đời nhằm giải quyết bài toán bảo đảm an toàn cho dữ liệu của Khách hàng và giúp Khách hàng tránh khỏi hoàn toàn những rủi ro trong việc mất mát dữ liệu. Là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình Điện toán đám mây, tập trung hướng đến phục vụ các ...

Hỏi đáp

USB của tôi bị hỏng, không nhận trong máy tính, vậy có thể lấy lại được dữ liệu trong đó không?

Chúng tôi có thể đọc dữ liệu trực tiếp từ chip nhớ của USB. Nếu USB của bạn là loại sử dụng chíp nhớ rời, chúng tôi có thể khôi phục được dữ liệu từ USB hỏng đó.