Giới thiệu

  Cuudulieuocung.com ra đời nhằm giải quyết bài toán bảo đảm an toàn cho dữ liệu của Khách hàng và giúp Khách hàng tránh khỏi hoàn toàn những rủi ro trong việc mất mát dữ liệu. Là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình Điện toán đám mây, tập trung hướng đến phục vụ các ...

Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi đầu đọc

Ngày 9/3/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 bưu phẩm được gửi từ Quảng Bình của a.Mừng – 0912515385 yêu cầu khôi phục dữ liệu. Bên trong bưu phẩm là ổ cứng western 500GB. Kiểm tra tình trạng ổ cứng ...

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi cơ – 11/3.

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho bạn Sáng – 0972295645. Ổ cứng được mang đến trogn tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất phân vùng – 10/3

Sang 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của a. BÌnh – 01656101367. Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu. Kĩ thuật đã lấy lại dữ liệu ngay trong ngày và ...

Khôi phục dữ liệu ổ cưnngs Hitachi 320GB gộp ổ – 10/3

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của chị Ly – 0913694389. Ổ cứng cài WIn lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều ...

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị xóa nhầm mất dữ liệu

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ của bạn Phương – 0909569868. Thẻ nhớ lexar mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệud dược bàn giao trong ngày

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB mất dữ liệu

Ngày 7/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop Vaio 500GB của a.Tuấn – 0975244757. Ổ cứng bị mất dữ liệu ổ D do xóa nhầm. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ...

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB cho a.Nam – 0938267188. Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 5/3

Ngày 4/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, qua kiểm tra xác đinh ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành ...

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB lỗi đầu từ – 5/3

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của bạn Linh ( 0973212337). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, thi thoảng phát ra tiếng kêu. Qua kiểm tra, kết ...
Trang: 1 2